Oficiul National al Registrului Comertului

Autentificare online pentru obținerea de profit, 13 iulie 2021

Conținutul

    Forma CET18 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit anual, nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune Forma AI17 Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune Anexa Forma AI17 Borderou de achiziție anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune Forma VEN12 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit anual, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune Forma IPC18 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

    autentificare online pentru obținerea de profit diferit între a investi în bitcoin și acțiuni

    Începînd cu perioada fiscală în termen de 3 zile de la încheierea activității în Republica Moldova,în cazul completării secțiunii a doua anual, nu mai tirziu de 25 martie anului următor anului fiscal de gestiune în cazul completării secțiunii a treia Forma TAXI18 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune Forma SIMM20 Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune Formularul DASS19 Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății.